ontwikkeling van kinderen
 

 

My Sitemap

Alphabetical Sitemap

  • Bij de ontwikkeling van een kind spelen de ontwikkeling van de motoriek en cognitieve vaardigheden een belangrijke rol. Kinderen met een goede motoriek hebben minder kans op leerproblemen
    index.html
  • Bij de visuele ontwikkeling van kinderen speelt de motoriek een belangrijke rol. Op school wordt aan de visuele ontwikkeling grote eisen gesteld terwijl er voor die visuele ontwikkeling nauwelijks aandacht is.
    Contact.html
  • sitemap-page-order.html

 Twitter Facebook


 

 

 

 

 

Tweeten